Waarderings vraagstukken

In het kader van het bereiken van van uiteenlopende toepassingen zijn al verschillende waarderingsvraagstukken behandeld:

1. waardering van een Grond Weg en Waterbouwbedrijf i.v.m. echtscheiding.

2. waardering van een adviesbureau i.v.m. echtscheding.

3. waardering van een grafisch bedrijf i.v.m. uitkoop van minderheidsaandeelhouder en certificaathouders.

4. waardering van een detailhandel in wit- en bruingoed en de verhuur van deze artikelen i.v.m. overdracht aan derden of de kinderen. 

5. vormen van een zienswijze over het begrip overwinsten binnen een huwelijksgoederengemeenschap.

6. waardebepaling van een drogisterij in verband met echtscheiding.

7. bepalen van de eeuwigdurende verwachte geldstroom van een stamrecht vennootschap en berekening van een economische waarde van de geldstromen die verwacht worden. 

8. waardebepaling van een detailhandel in electrotechnise artikelen in verband met echtscheiding.

9. waardebepaling in verband met de uitkoop van een aandeelhouder van een groothandel in  electrotechnise produkten.

10. waardebepaling van het aandelenpakket van een bureau voor interimmanagement i.v.m. echtscheiding.

11. waardebepaling van een onderneming die zich toelegt op de produktie en verkoop van lichtarmaturen aan de groothandel en de scheepsbouw.

12. waardebepaling van de bedrijfsactiviteiten van een Body Fashion bedrijf in verband met de uitkoop van een medevennoot.

13. waardebepaling van een transportbedrijf in verband met echtscheiding. 

14. waardebepaling van een autorijschool in verband met echscheiding. 

15.  berekening van economische schade van wegens onrechtmatighandelen niet kunnen uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

16. geven van een second opinion op  een waardebepaling in verband met uitkoop.

17. waardebepaling in verband met uitkoop aandeelhouder van een electro technisch bedrijf.

18. waardebepaling in verband met de uitkoop van een mede vennoot automobielbedrijf.

19. waardebepaling in verband met de overdracht aan een van de kinderen van een electro technisch bedrijf.