Geschillen en arbitrage

In geschillen en bij arbitrages is het van belang dat met alle partijen die bij het geschil of de arbitrage betrokken zijn rekening gehouden wordt als het gaat om de waardebepaling van ondernemingen en aandelenpakketten.

Niet alleen de waarde is dan van belang. Maar wat vele malen belangrijker is is de prijsbepaling. Prijsbepaling komt normaliter door onderhandeling tot stand. In geschillen en arbitrages ontbreekt deze onderhandeling. 2BeSure business valuators neemt de plaats van de onderhandelaars over en treedt als onafhankelijk deskundige in de schoenen van de partijen die bij het geschil of de arbitrage betrokken zijn.

Door onze onafhankelijkheid en het inlevingsvermogen in de markt zijn wij in staat om over prijsbepaling een mening te vormen. 2BeSure.

Piet Hoogeveen AA/RV is als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het register van het LRGD.