Economische schadeclaims

Schadevraagstukken.... ze zijn u hopelijk niet bekend. Fijn voor u zo zien te houden zal maar zeggen! Maar als u onverhoopt toch met schade te maken krijgt is het wel zo fijn dat u van de verzekeraar de gemiste vrije geldstromen vergoed krijgt.

Schadevraagstukken doen zich voor bij o.a. stilstand van de onderneming als gevolg van brand of iets anders vreselijks. Maar ook bij letselschade is er sprake van schade. En wat te denken van de gevolgen van diefstal van eens zo exlusieve receptuur of iets wat daar op lijkt.

2BeSure treedt als onafhankelijk deskundige op voor de eisende of gedaagde partij. Een deugdelijk onderzoek naar niet alleen de omvang van de schade maar ook de daarbij van belang zijnde elementaire zaken geeft inzicht in de oorzaak, het gevolg en de omvang. Wel zo helder!